Rynek Nowy w Szczecinie zostanie ogrodzony przez archeologów. Badania potrwają do października

– Podziemne relikty budynku wciąż znajdują się pod brukiem Rynku Nowego – mówi Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków. – Na podstawie wyników przeprowadzonych badań zostaną wypracowane szczegółowe wytyczne konserwatorskie określające optymalny sposób ekspozycji historycznych reliktów.Badaniom archeologiczno-architektonicznym poddane zostaną relikty kościoła św. Mikołaja. Do badań zostanie dołączone sprawozdanie wraz z naukowym opracowaniem wyników w postaci szczegółowych wytycznych konserwatorskich do projektu rewaloryzacji placu Rynek Nowy w Szczecinie.