Właściciel Facebooka sprzedał swoje pierwsze obligacje. Część wykupi za 40 lat

W ramach swojej pierwszej emisji papierów dłużnych Meta Platforms sprzedał cztery transze: – o wartości 2,75 mld dolarów, z 3,5 proc. rocznych odsetek i wykupem w czerwcu 2027 roku, – o wartości 3 mld dolarów, z 3,85 proc. rocznych odsetek i wykupem w maju 2032 roku, – o wartości 2,75 mld dolarów, z 4,45 proc. rocznych odsetek i wykupem w lutym 2052 roku, – o wartości 1,5 mld dolarów, z 4,65 proc. rocznych odsetek i wykupem w lutym 2062 roku. Wszystkie obligacje zostały kupione przez inwestorów instytucjonalnych, kilka dni temu Reuters informował, że zadeklarowany popyt wynosił ok.